Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Nansen.

Jeg har idag to Ting at bede dig om.

1) om du ikke – uden at nævne mig – vil skynde paa Hr. Heise, saa han snarest faar en Opgørelse over Restoplagene af mine Bøger. Den vil for "Ved Vejens ", "Ludvigsbakkes " og "Haabløse Slægters " Vedkommende sikkert vise sig at være interessant – for slet ikke at tale om "Fædra ". Men det er Oplaget af sælgelige Eksemplarer, vi ønsker opgivet.

2) om du vil lade min Gage udbetale til Tjeneren idag. Min Søster ynder ej at vente.

Jeg tror nu at kunne sige, at "Ravnene " bliver god. Men det er ogsaa nødvendigt. Min Gud, hvor mange middelmaadige Bøger vore store Digtere dog synes det passende at levere Publikum.

Din

H.B.