Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag Morgen.

Kære Nansen.

Jeg er saa udaset af Novelle, "Sarah", Besøg, Nattevaagen, at idag mit iskolde Bad næsten ikke har hjulpet. Men Sarah Bernhardt har bl.a. lært mig, hvad man skal holde ud.

Du maa tilgive mig, at jeg beder dig om et Forskud for November paa halvtreds Kr. Det skal blive det eneste. Ti paa Tirsdag faar jeg Penge fra Tyskland. Men Pengene er rendt i denne Uge til Eau de Cologne, i hvilken jeg om Aftenen før Forestillingen, til Skjorter, til Drosker – oh, lala. Og, hvad der er en Hemmelighed: "København" kan jo ikke saadan betale mig. Jeg skrev hele September for – 100 Kr. ... Men du véd, at jeg paa det Punkt ikke kunde handle anderledes. Witz: havde jo holdt ud med mig under saa mange Omskiftelser. Og der er Ting, man, for sin egen Skyld, ikke maa glemme. Men da min Afskriver disse Nætter arbejder med mig til Kl. 4 om Morgenen à Kr: 1,50 pr. Time, vil du forstaa Resultatet.

Paa Tirsdag faar du et Par Novelletter –

Mange Hilsener

H. B.