Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

20.10.1902.

Kære Ven.

Hvor megen Ære gør dog ikke Deres Brev Dem. Ser De, det er jo altid saadan: naar man vil være oprigtig, bliver man det let i altfor høj en Grad. De kan derfor tro, at Rosen ikke er overdreven.

Min Ven, i at finde de Udtryk, man ikke glemmer, er De maaske i dette Øjeblik enestaaende. Jeg bøjer idetmindste dybt mit Hoved for den inderlige Oprindelighed, hvormed De fæstner en Tanke, en Stemning, en Menneske-Tilstand.

Tak for Deres Bog og maaske endnu mer Tak for Deres Brev.

Deres Ven

Herman Bang.