Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gml. Kongevej 25, d: 29/10. 1902.

B.

Kære Nansen!

Hermed en lille bitte Novelle, som jeg beder Dig gemme hen. Begyndelsen af "Ravnene " faar Du om en Uge. Men den maa udgives i én Bog sammen med Julegaver. Altfor mange af vore berømte Digtere har i Aar skrevet slette Bøger og Skuespil. Hverken Forlaget eller jeg kan staa mig ved, at jeg slaar de Herrer Følge og udsender en sammensnusket Bog.

"Julegaver " og "Ravnene" vil i ét Bind virke som Lys og Skygge og forhaabentlig vise noget Omfang af min Evne. "Ravnene" bliver fem à sex Ark.

En inderlig Glæde havde jeg ved den sidste Sarah Bernhardts Forestilling.

Din hengivne

Herman B.

Den vedlagte Fortælling er noget Skidt, men det er bedst, Du har den.