Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gml. Kongevej 25, d: 29/10. 1902

B.

Kære Fru Heise!

Jeg var i aftes hos Betty Hennings . Hun svarede, at hun følte sig meget smigret ved Henvendelsen. Og hvis hun opnaar Permission i April, vil hun vistnok uden Tvivl spille »Nora« og »Vildanden« i Prag. Men ‒ mellem os sagt ‒ der maa forespørges hos Professoren, hvilke Betingelser Teatret kan byde hende. Thi Opholdet i Prag maa, af Hensyn til de nødvendige Prøver, blive ret langt.

Tusind Hilsener til Dem Begge.

Deres Ven

Herman Bang.