Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Modtaget à Conto paa min Indtægt ved Oplæsningen d. 26.11.1902 af Hr. Overretssagfører Heise.

Kr. 150.

22.11.1902.