Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Hr. Overretssagfører Oluf Heise bedes af min Oplæsningsindtægt den 26 November at udbetale til Hr. Arentzen Kr: 23 for Afskrivningsarbejde.

28.11.1902.

Herman Bang.