Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Kære Nansen!

Det er godt nok, at Baron Rosenkrantz løber med baade min Moder og mig. Men jeg maa jo dog vide, hvilket af Billederne I bruger, thi jeg maa dog skrive forskelligt til de to Billeder. Giv derfor, "brave Ravne-Fader" Rasmussen Besked.

Din

H.B.