Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

2.12.1902.

Kære Dr: Georg Brandes.

Denne lille Bog er kun et Virtuosnummer. Modtag den alligevel fra

Deres ærbødige

Herman Bang.