Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

9. Dec.

Kjære Hr. Bang.

Megen Tak for Sommerglæder , der sikkert er en helt igjennem vellykket Bog, livfuld, saa det næsten snurrer i Læserens Hoved, som af en Karussel, og med en meget, meget scenisk Centralfigur i Ingeborgs Skikkelse. Jeg beundrer dette, der er gjort med næsten Intet, denne Skikkelse og den Følelse, der fylder den.

Skuespiller Jacobsen har gjort mig opmærksom paa en Artikel, De har skrevet d. 2. December, og hvor De paany har omtalt mig med en Varme, for hvilken jeg takker Dem af Hjertet, men tillige med saa stærke Ord, at jeg ikke kan tage dem til Indtægt. Som De vel nok har vidst, om end ikke saa nøje som jeg, har den danske Gejstlighed (iøvrigt ogsaa Andre) udfoldet en betydelig Virksomhed for at forhindre mig i at tale. At det lykkedes dem, viser deres Magt, som jeg iøvrigt aldrig har betvivlet. Allerede for halvtredje Aar siden, da Heide anmodede mig om en Tale, svarte jeg ham, at den næppe vilde kunne holdes uden Modstand; men han slog det da aldeles hen. Senere blev han skræmmet af energiske Trusler.

Deres forbundne

Georg Brandes