Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

16/12. 02.

Min Ven.

I disse to Aviser har jeg indstreget, hvad jeg helst ønsker brugt i Annoncer. I "Vort Land" fra forleden vil Du ogsaa kunne finde en Stump. Jeg synes, vi maa skynde os. Det er saa vist ingen personlig Utaalmodighed, men kun en bestandig Angst for, at Forlaget skal lide Tab ved mine Bøger. Endnu kan vel ingen vide, hvordan det gaar.

Hvor rædsomt det er, maa Rasmussen have 100 Kr. med sig hjem af min Januar Gage. Har Du sét Fischers Julekatalog? Det er lykkedes ham at gøre mig saa ung, at jeg gamle Jon sér ud, som jeg var Din Søn. Godt er det, at Berlin af visse Grunde aldrig faar Originalen at sé.

Din

H.B.