Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Bertha.

Tak for de dejlige Ting Du sendte mig til Jul.

Kun Dit Billede smertede mig. Det viste mig, hvor meget Du har lidt, Du lille Stakkel. Om jeg blodt kunde gøre noget for Dig. Men jeg kan jo ikke andet end altid bevare for Dig den samme Plads i mine Tanker. Menneskene, min Ven, gaar altid, hver paa sin Side af en Flod, og de kan knapt naa hinanden med deres stakkels Hænder.

Jeg haaber nu, at Du har det godt paa Lyngballe, hvor jeg hilser alle. Den gode Fif fik sig et Svar forleden, som jeg haaber hun har gemt ved sit Hjerte. Pilen har Du vel faaet? den var ikke smuk men til Gengæld er den den eneste i Landet ‒ hvad der maaske er Dig ganske ligegyldigt.

Alle de bedste Ønsker for det nye Aar.

Din

Herman.