Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Ven.

Tilgiv mig, at jeg først nu svarer paa din Kone s Brev. Men jeg har, indtil igaar oplæst i fem Kroer og dermed faaet min Regning betalt her. Jeg forstod saa godt hendes Grunde. Naar jeg overhovedet skrev, maa jeg bede undskylde: jeg havde kun den ene Tanke: Saa faar du alt betalt og skal kun tænke paa "Mikaël". Nu assisterer Anna . Men Vejret er saa vanvittigt, at det Hele nok giver Underskud. Giv derfor 50 Kr., at jeg dog kan betale for mig. Saa er der kun 100 tilbage. Paa Onsdag rejser jeg ind. "Mikael" er ikke stanset men dette Afsnit er saa langt.

Herman.