Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære Nansen!

Maaske gaar "Ravnene " ikke godt. Jeg ved det jo ikke. Men hvis det er Tilfældet, skyldes det den Omstændighed at "Sommerglæder " kom først og er lysere. Thi "Ravnene" er dog meget bedre og vil nok vinde frem med Tiden.

Vedlagde, fortrolige Tal viser Dig Salget af "Sommerglæder".

Din

Herman B.