Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gl. Kongevej 25 IV d. 3.1.03.

Kære Dr. Georg Brandes.

Jeg skulde forlængst have takket Dem for Bogen, som De var saa elskværdig at sende mig. Jeg har nu læst den baade to og tre Gange ‒ med stigende Beundring for Forelæsningernes Mod og Styrke. Det er i højeste Grad Udtryk for mine egneste Tanker, hvilke De her har givet os alle. Kun tror jeg, maaske endnu mindre end De, at store Mænd som Regel overhovedet ikke faar Lov at være til. Thi Menneskenes brede Mængde stanser ikke, før den har faaet lagt dem øde. Og Mængdens Herredømme, som understøttes af alle de middelmaadige og misundelige, vokser bestandigt, medens dens Stormløb mod de store Villier bliver alt voldsommere. Undertiden synes det mig, som om Døden var at foretrække for et Liv midt i Pøbelen.

Med de hjerteligste Hilsener

Deres ærbødigst hengivne

Herman Bang.