Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Kære Nansen.

Jeg har været bortrejst og alene dette er Grunden til, at Professoren først i Morgen kan gaa til Schubothe. Man er yderst opsat paa at bringe Sagen til Ende og venskabeligt tvinge Hr Hirschsprung til at give Slip paa Bøgerne. Først ved at gennemlæse alle Papirene hos Heise blev han klar over den hele Lumpenhed.

Jeg maa desværre have Kr 150 af min Gage for Februar. Jeg slides saa ganske op i Velgørende Øjemed, at jeg ikke kan komme Maaneden igennem. Men nu maa dette Hers for de Fattige vel snart høre op.

Jeg vil en af Dagene komme ind i Bogladen for at give Dig visse afgørende Oplysninger angaaende nogle Theaterforhold, som jeg tror det er vigtigt at Du kender.

Din

Herman B.