Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

5/2. 03.

Kære Nansen.

Det lyder lidt grufuldt naar jeg allerede i Dag maa bede om Halvandethundrede Kroner af Marts Pengene. Men den græsselige Opsliden mig for alle Formaal, gør mig bundløst fattig. Tre Oplæsninger i Provinserne bringer mig imidlertid Penge midt i Maaneden.

Midt i dette Hurlumhej kunde jeg godt tage fat paa Guy de Maupassant .

Men hvorledes staar det? Med Christiansen mener jeg.

Din

H.B.