Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Mandag.

Kære Nansen.

Jeg har i Dag fortsat min Udvikling i "København". Jeg haaber, at jeg har lagt det hele til Rette, saavidt jeg formaar. Skønt det kun er den 2den Marts, maa jeg bede om 200 Kr af min Aprilgage. Det er saamænd meget trist.

Din

H.B.