Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

18/3 1903

Kære Ven!

I Anledning af Bettys Fødselsdag imorgen improviserer vi et Aftenselskab. Det vilde glæde os meget, om Du vilde komme med.

Ved 9 Tiden samles Banden.

Har Karl Larsen sendt Dig Bud om, at Sagen med Schubothe gaar i Orden? Jeg synes, baade Du og vi kan være tilfredse med Arrangementet.

Din Artikel idag er i Sandhed straalende.

Din P.N.