Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Kære Dr. Brandes.

Jeg synes, at hver Gang jeg skriver en Artikel, er jeg bange for, at jeg skriver noget, som »Politiken« ikke mener. Og alligevel mener i det mindste De og jeg dog næsten altid det samme.

Nu er det vist galt igen. Men De kan jo i hvert Fald læse det.

»Under Lovens« Sukces glædede mig oprigtigt. Derimod glæder det mig, mellem os sagt, meget mindre, at Fru Nansen atter skifter Teater. Det er saa farlig en Vej.

Deres hengivne

Herman Bang.