Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Kære Hr. Hegel.

Hjertelig Tak for Deres Brev, som jeg modtog just, som min Læge havde været her for at spørge om min Rejse.

Jeg indser imidlertid bestemt, at en Rejse er umulig. Saalænge det Schubotheske Forlag ikke har underskrevet den nye Kontrakt og paabegyndt Udgivelsen af de nye Oplag af »Ludvigsbak«, »Fædra« og »Ved Vejen«, hvorved »Gyldendahl« faar i hvert Fald nogle af sine Penge tilbage ‒ vil jeg ikke, at det Gyldendahlske Forlag paalægger sig yderligere og store Ofre for min Skyld. Det strider ganske og aldeles mod min personlige Følelse.

Venlige Ønsker om en glædelig Fest

Deres hengivne

Herman Bang.