Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. 10.6.1903.

Min kære Nini.

Tak for dine Breve. Og Tak for Vinteren. Vi to Gamle skal holde sammen. Vi er lidt sære begge to. Men vi lærer efterhaanden at gaa i Trit som to halvgamle Heste. Og det er godt.

Tilgiv, at jeg ikke har sendt dig Pengene for Juni. Men min mislykkede Turnée har sat mig saa langt tilbage. Jeg skal sende dem, saasnart jeg kan.

Marienlyst har paavirket mig udmærket. Jeg tør vel sige, at det er et Par Aar siden jeg befandt mig saa vel. Og en udmærket Læge har jeg fundet i Fysikus Tryde. Han gaar kun ud paa at styrke. Fordrer Hvile til bestemte Tider o:s:v: Dagen begynder med Bad og Massage og Æg. Derpaa følger ½ Pot Fløde!

Din

Herman.