Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære Hr. Nielsen.

Mine Penge kan ikke slaa til her. Og nu maa jeg, naar jeg er færdig med næste Afsnit af »Mikaël«, paa Badesteds-Turnée. Men kan De ikke udbetale ‒ men lad ikke Hr. Hegel vide det, før Nansen kommer hjem ‒ 150 Kr. af dem, jeg skulde have første September ‒ ‒ ‒ ‒ De maa virkelig gøre det, for jeg er helt ulykkelig, skønt jeg sparer alt, hvad jeg kan. Men den 14-Dages Regning er saa stor.

Giv Hansen Pengene med.

H. B.