Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Marienlyst. Onsdag.

Da jeg jo intetsomhelst har med det Schubotheske Forlag at gøre, beder jeg Dem venligst tilstille »Schubothe« disse Korrekturark og samtidig meddele det meget ærede Forlag, at min Adresse er: Marienlyst pr. Helsingør. Jeg skal læse Korrekturerne saa hurtigt som det blot ønskes.

Deres forbundne

Herman Bang.