Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

8.8. 1903.

Kære Nansen

Velkommen hjem.

Brevet til din Kone vil sige dig Resten.

Du maa lade Tjeneren faa 50 Kr. Saa er der snart ikke mere for iaar. Søndag Formiddag afsendes Manuskript. Saa skal jeg læse op en Uge.

Men jeg tror, "Mikaël " bliver god. Et "Graat Hus ", der lever. I hvert Fald en stor Bog, hvori jeg er.

Og nu skal I til at begynde.

Jeg tænker hver Dag derpaa. Maatte de Guder, som maaske er til, vaage over Nørregade.

Din

Herman B.