Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

8.8. 1903.

Kære Fru Nansen.

Hvis De kender mig, ved De, hvad det koster mig at bede Dem om saa stor en Tjeneste. Men for "Mikaels ["] Skyld gør jeg det. Jeg maa blive her Maaneden ud for at faa fuldført en vis Del. Men jeg har ikke Pengene og maa give en Aftenunderholdning. Kun De kan sikkert fylde Salen paa dette Sted. Vil De derfor assistere mig – om det blot var med et eneste Nummer? Havde man noget, kunde man jo læse op sammen. Men hvad? Dog, blot Deres Navn vil fylde Salen.

Det skulde være imorgen otte Dage.

Bliver De vred, fordi jeg har spurgt Dem?

De behøvede først at komme med Expresstoget Kl. 417 fra København.

Deres hengivne

Herman Bang.