Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gamle Kongevej 25. Onsdag.

Kære Hr. Hegel.

Det er en Selvfølge, at jeg med Tak modtager de Bestemmelser, jeg selv har bedet Dem træffe for at lette mig Arbejdet med »Mikaël«.

Jeg bemærker kun, at en fuldkommen bestemt Datum kan jeg for Fuldendelsen naturligvis ikke fastsætte. Men er jeg ikke færdig til den tyvende November, vil det i alle Fald, hvis et Menneske magter at sige sligt, kun dreje sig om faa Dage.

Om fire, fem Dage modtager Hr. Nansen Manuskript og skal det da derefter indtræffe saa regelmæssigt som det nu en Gang staar i et Menneskes Magt at forme en Bog, som har beskæftiget hans Tanker i otte Aar.

Jeg forbliver

Deres hengivne

Herman Bang.

Hr. Professor Stefan Sinding, som paa Marienlyst har læst »Mikaëls« første Bog, vilde ansé det for en Glæde, om jeg vilde benytte et Originalbillede af »Moder Jord« som et Slags Titelbillede til »Mikaël«. Da jo imidlertid dette vilde fordyre Bogen, maa jeg henstille til Forlaget, hvorvidt jeg skal modtage Hr. Sindings Tilbud, som naturligvis personligt er mig en Ære.