Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Nansen.

Da Cantor skriver mig til, at du "ikke har hørt et Ord fra mig i lange Tider" – gribes jeg af rentud Angst for noget Manuskript til "Mikaël", som jeg lod Arentzen gaa ned med forleden.

Har du faaet det?

Tilgiv min Angst. Men den er naturlig. Den Bog koster mig saa megen Anstrængelse.

H.B.