Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

d. 2/11 1903.

Min kære Bertha.

Af hele mit Hjærte ønsker jeg Dig et Aar, hvor Dit Arbejde maa skænke Dig Tilfredshed, og hvor Du maa bevare Dine Venner, saaledes som Du, min egen Bertha, altid vil bevare mit Venskab.

Din

Herman.