Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

d. 7/12 1903

Kære Nansen.

Jeg troer, at "Mikaël " maa blive paa 600 Sider – hvilket vilde være en Nationalulykke. Men i Korrekturen skriver jeg lige saa meget til, som der staar trykt. Forhaabentlig vil dette dog ikke vedblive.

Din

H.B.