Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Juleaftens Dag 1903.

Ved Julen kan jo gamle Venner altid mødes. Jeg har i hvert Fald ingen Bihensigter, naar jeg ønsker Dem og enhver, der gemmes i Deres gode Tanker, en glædelig Jul som en fredfyldt Hvilestund.

Herman Bang.