Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Juleaftens Dag.

Kære Nansen.

Det vedkommer mig jo ikke. Men af "Julebogens" Bidrag om Michael Wiehe fremgaar det, at Fru Michael Wiehe har efterladt sig nogle "Erindringer", hvoraf i "Julebogen" kun findes Brudstykker.

Tilsammen kunde maaske disse "Erindringer" danne en Bog. Manden, som ejer den, synes jo at være A.C. Larsen.

Under Titlen:

"Michael Wiehes Hustru"

maatte det jo blive en enestaaende Salgs-Sukces.

Tilgiv denne Indblanden.

En glædelig Jul for dig, som elsker Julen.

Din

Herman B.