Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

19 Jan [190]4.

Kære Bang!

Tak for den livlige Tilsendelse af Manuskript. Ja, det var udmærket, om Du kunde være færdig 1ste Febr. Saa fik vi netop Bogen ud i den bedste Forsæson-Tid.

Jeg skal nu bede Græbe hænge i.

Din hengivne

Peter Nansen