Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

23/1 [190]4

Kære Bang!

Til Lykke med Fuldførelsen.

Nu maa vi altsaa tænke paa Trykningen. Hvad synes Du? Skal vi begynde med 2000? Eller vil Du helst have et noget større Oplag straks? Da hele Satsen staar, kan et nyt Oplag jo hurtigt skaffes, og Du véd, det virker altid stimulerende med nye Oplag.

Vær rar at svare snart.

Din hengivne

Peter N.