Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

26/1 [190]4

Kære Bang!

Du tager ganske fejl. Vi vil ikke klemme Dig ned i Oplag. Det var et Forslag, en Forespørgsel, fuldt saa meget i din egen Interesse som i vor. Ti for os er det selvfølgelig billigere straks at trykke 3000. Men altsaa, Oplaget bliver 3000.

Jeg skal nu presse paa Græbe. Du opgiver vel din nye Adresse, naar Du rejser. For Korrekturens Skyld.

Ved Lejlighed skal jeg konferere med Schubothe om nye Oplag.

Din P.N.