Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

12/2 [1904]

Kære Bang!

Jeg tror ikke, vi bør være bange for Krigens Indflydelse paa Bogmarkedet. I fald bør din Bog gøres parat hurtig[t.] Saa kan vi jo altid se, hvordan det stiller sig. Men

Jeg besørger saa 3die Korr. Jeg længes efter at se Bogen.

Din

P.N.

Lybecker mente ikke, at andre Bøger end "Fædra " iaar kom i nyt Oplag. Men han lovede at undersøge Sagen og give mig en Status.