Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

d. 13/2 1904.

Kære Nansen.

Ja, jeg skal skynde mig alt hvad jeg kan. Jeg takker Dig oprigtigt, fordi Du vil læse den tredie Korrektur og beder Dig ogsaa i Teksten rette, hvad der synes Dig alt for knudret.

Paa Hr. Lübecker s Opgivelse kan jeg ikke rigtig tro. Thi paa en Status fra 1' Oktober var opgivet mig, at der af "Ved Vejen " (der jo er tilbagekaldt af Bogladen) kun fandtes 206 Eksemplarer. Paa min Forespørgsel efter Jul om mine Bøgers Salg svarede man, at Salget var fortræffeligt – navnlig af "Ved Vejen". Der kan derfor næppe være ret mange tilbage, og, hvis det kan undgaaes, bør "Ved Vejen" ikke spærres inde, men til Stadighed være rigelig spredt. Af "Stuk ", for hvis Salg jeg nu arbejder Landet over – for at Bogen ikke skal gaa tilbunds i min Produktion – opgav man at sidde inde med 207 eller 211. Der kan derfor ikke være langt igen, før man maa skride til en billig Udgave af Bogen.

Din hengivne

H.B.