Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

15/2 [190]4

Kære Bang!

Græbe har misforstaaet. Omslaget bliver efter dit Ønske ganske enkelt.

Det, der er Tale om, er en Smule Binddekoration. Vi havde tænkt os at lade lave nogle Pergament-Bind, og paa Pergament skulde der gærne lidt stilfuld Guld-Ornamentering. Det er det hele.

Ang. "Ved Vejen" o.s.v. skal jeg søge nærmere Oplysninger.

Din

P.N.