Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

25/2 [190]4

Kære Bang!

Jeg er nu begyndt at faa 3die Korr. – de to første Ark – og sender efterhaanden Arkene til Tryk, hvis der ikke er noget, som volder Vanskelighed eller Tvivl.

Er det ikke den Ordning, Du ønsker?

Græbe lover stadig at skynde sig. Jeg haaber nu Trykningen skal gaa hurtigt og regelmæssigt.

Begyndelsen er udmærket.

Din

P.N.