Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

14/3 [190]4

Kære Bang!

Ja, ved en kedelig Fejltagelse havde et af dine Korrektur-Breve forstukket sig. Men nogen Forsinkelse vil ikke derved afstedkommes. 10 Ark er nu til Tryk, og Resten vil gaa hurtigt. Jeg regner, at vi kan have Bogen ude Onsdag 14 Dage, altsaa endnu i Marts. Gerh. Heilmann har lavet det Valmue-Motiv, Du ønskede til Bindet.

Din P.N.