Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Da jeg ikke har faaet Korrektur paa Smudstitlen og ikke husker om der i mit Manuskript fandtes en Tilegnelse til Prinsesse Marie, beder jeg Dig, hvis den findes, at udtage den. Den maa ikke staa i Bogen. Dels kunde Romanens Tendens mulig skade Prinsessen ved det kronprinselige Hof. Dels vil jeg, at Mikael udkommer uden noget som helst, der kan se ud som Reklame. Jeg stoler paa, at det sker, som jeg ønsker.

Herman Bang.