Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Præstø. Fredag.

Ja, kære Nini, nu er alt i Orden. Jeg gav igaar hos Gyldendal Ordres til, at man sendte dig 350 Kr. den første Maj. Saa det er lige til Lejen. Og saa var Ernst igaar ude i Aalsgaarde og lejede ‒ som jo den oprindelige Bestemmelse var ‒ to Værelser til ham og mig lige i Nærheden af det lille Hus. Dette var det eneste rigtige. Der var jo ikke Plads til os alle. Oppe i Loftsværelset vilde der blive for varmt til at arbejde og en Dagligstue skal du Skam ha'e. Nu har du saa Loftsværelset til Margrethe eller hvem du ønsker at have hos dig. Og paa den Maade kan du have det hyggeligt og godt.

Jeg kan først komme til Aalsgaarde efter Pintse ‒ 3 eller 4 Pintsedag. Men jeg synes, at du og Margrethe skulde tage derud forinden, hvis da Vejret bliver godt. Du vil have godt af Luften, hvis det milde Vejr holder sig.

Jeg glæder mig inderligt over, at nu alt er i Orden, og du kan flytte ud, naar du vil. Jeg kommer saa derud saadan noget som d: 24 Maj.

Mange Hilsener til »La Bella« og dig

fra Din

Herman.