Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aarhus. 6.4.1904.

Kære Nansen.

Midt i den næsten uudholdelige Angst, i hvilken jeg gaar for "Mikaël " – om hvilket Værk ikke ét levende Mennesker har skrevet til mig uden du og Edv. Brandes – kommer andre Uheld til. Jeg skal paa Finansloven have 500 Kroner og dem havde jeg ventet som alle Aar, hvor Finansloven kommer første April, den anden eller tredje April. Men iaar er ingen Finanslov offentliggjort endnu den sjette April. Og, da jeg har betalt og betalt Gæld med mine Oplæsningsindkomster, skulde jeg nu, hvor jeg bryder op herfra, bruge Pengene nu. Det tyder ikke paa nogen Uorden men tvertimod paa Orden, at disse Penge skulde bruges paa Dagen. Ti hele min Rejserute er lagt allerede i Vinter og Pengene beregnede fra den Dag, Kultusministeren gennem Professor Ellinger lod mig sige, at jeg fik de femhundrede Kr.

Nu har jeg lavet – ved Overretssagfører Gulmann s Hjælp – denne Fuldmagt, som lader Gyldendal hæve Penge ved Finantshovedkassen, naar Loven er offentliggjort.

Vil du saa være saa elskværdig at lade Bogladen telegrafere mig imorgen (Torsdag) de firehundrede Kr af Summen. Ti jeg spilder Tid hver Dag ved at sidde her og jeg skal Fredag afrejse til Odense for at fortsætte mine Oplæsninger.

Aa, om du vidste, hvad jeg i disse Dage lider af Angst. Den sidste Uge har været en af de frygteligste i hele mit Liv.

Din

H.B.