Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Odense. 16.4.1904.

Min kære Ven.

Her modtog mig det frygteligste af alle Budskaber: det er glippet for Fritz med J. Petersen. Han (F.B.) skulde, som Kompagnon, skaffe tretusind Kroner. Og det kunde han ikke.

Al Elendighed forfra ‒

Og saa paa mit Bord et Par Nedrakninger i et Par Blade.

Nu løfter Provins-Rakket Hovedet, fordi Hovedstaden mer end halvvejs tier.

Jeg er ganske fortumlet.

H. B.