Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Jeg sender Dem mine inderligste Ønsker for Søsters Fremtid.

Gid alt Livets Lys maa ligge over hendes Vej.

Deres hengivne

Herman Bang