Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

20.4.1904.

Min kære Ven.

Tak for Deres Hilsen idag.

Ja, Dagens Program er:

Kl 1. Chokolade (Frk: Karen Dreyer, Hr. Jørgen Dreyer(!) Lieutenant von Sch.)

Kl 7. Middag (Lieutenanterne Ahlefeldt og Scholten)

Jeg dyrker her, naar jeg ikke læser op, i det Hele Selskabelighed.

Middag hos Borgmester Dithmer (Gæster: Oberst og Oberstinde Muus, Stiftamtmand de Joncquières med Frue, født Stampe)

Middag hos Dreyers (Familien og Joncquières)

Min Optræden: beskeden Fornemhed.

Endnu staar en Hob Visitter tilbage. Min Nevø, Hr. Scholten, er min akcepterede Ledsager.

Efter Forlydende skal »Vipstjerten« glæde sig meget til iaften.

Deres Ven

Herman B.