Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Odense. Lørdag.

Det var sikkert, kære Nansen, mer end utaknemmeligt, at jeg ikke selv kom op i Bogladen, da jeg sidst var i Byen – for at sige dig Tak for alting. Men mit Humør var saa græsselig nedtrykt og forpint.

Nu paa Torsdag kommer jeg.

Jeg har i saa lang Tid ikke faaet Anmeldelser sendt fra Forlaget. Vil du ikke bede dem sende mig dem, som er. Her sér jeg jo ingen. Blot Langes Kritik vilde hjælpe lidt paa Salget. Men det gør den saamæn nok ikke. For nu er der altfor meget Foraar i Luften.

Tak for alt.

Din

H.B.