Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Vordingborg. 2.5.1904.

Kære Nansen.

Her er Opgørelsen fra Hirschsprung.

Ved at sammenligne den med Opgørelsen fra Efteraaret, vil man finde et betydeligt Salg i dette Halvaar. Navnlig "Haabløse Slægter " er vaagnet op igen.

Et Forlag med Drift i vilde vistnok slynge "Slægterne" ud i et nyt Oplag.

Men jeg holder saa paa "Fædra " og "Ved Vejen " (hvoraf der altsaa kun er 37 til Rest)

Din hengivne

Herman Bang.