Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

14/5 [190]4.

Kære Bang!

Velkommen tilbage. Naar Du har Tid en Dag, saa kig ind paa Forlaget.

Fra Schubothe fik vi idag indlagte Brev, som Du endelig maa lade mig faa tilbage. I en Telefonsamtale supplerede Lybecker Brevets Oplysninger. "Ved Vejen ", for hvis 1ste Udgave (3000) Du jo fik de berømte 600 Kr., tænker de at trykke i mindst 2000, h 3000 Exempl. Betalingen bliver, if. Kontrakten, 20%, altsaa for 2000 1200 Kr., for 3000 1800 Kr. Det er dog immer en Forskel. At forlange mere end 1000 Expl. af "Fædra " i den ny Udg, vilde vist være urimeligt. Med 50 Kr. pr. Ark bliver det vel ca. 800 (jeg husker ikke Ark-Antallet). "En dejlig Dag " mente Lybecker de vilde tage 75 Øre for. 20% heraf bliver 15 Øre, altsaa for 3000 450 Kr. Paa den Maade skulde vi iaar indkassere for gamle Bøger i nye Oplag ialtfald ca. 2500 Kr. Det synes jeg er ikke saa daarligt.

Det var pænt af dig at sende Betty et Telegram.

Din hengivne

P.N.