Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Nansen.

Jeg beder dig medgive Hr. Ernst det Manuskript til "Mappen". Og saa maa jeg bede om at faa mine Penge for Juni til Landflytningen + 50 Kr. Jeg skal derom skrive dig nærmere. Men idag har jeg ikke Tid. Saa du vil nøjes med disse Par Ord.

Tak for dette Foraar – baade Tak til dig og Tak til din Kone.

Saasnart Pintsen er ovre, hører du fra mig.

Din hengivne

Herman Bang.